Nawierzchnie piaskowe to często stosowana i popularna nawierzchnia amortyzująca wykonywana na placach zabaw. Nawierzchnia tego typu powinna mieć co najmniej 30 cm grubości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich.  Istnieje możliwość wykonania nawierzchni z zastosowaniem zwykłego piasku przesiewanego oraz z zastosowaniem piasku posiadającego atest PZH.